XE MÁY 50CC

Mặc định
XE GA 50CC ELITE SYM
25.500.000 đ 22.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩm trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE CUB CLASSIC 50CC
18.900.000 đ 16.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Bộ bảo vệ máy, lượn yếm
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO PHANH ĐĨA
25.000.000 đ 18.300.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC Bản Đặc Biệt
19.500.000 đ 14.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE GA SYM 50CC ELITE SƠN BÓNG
25.500.000 đ 21.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao xe miễn phí nội thành Hà Nội
Mặc định
XE MÁY SYM ANGELA 50CC
20.500.000 đ 16.400.000 đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE MÁY ELEGANT 50 VÀNG ĐEN
20.450.000 đ 15.250.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE MÁY 50 GALAXY ĐEN MỜ
18.500.000 đ 17.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC CREA
25.000.000 đ 18.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hành miễn phí nội thành
Mặc định
XE CUB 81 INDO KEM
17.900.000 đ 13.600.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
0903043333
Hotline

Kinh Doanh 1: 090.166.2888

Kinh Doanh 2: 098.444.3388

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Kế Toán: 098.886.2386